Nabór na stanowisko strażak-stażysta

2011-08-04 08:27

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie rekrutuje na stanowisko strażak-stażysta.

 

Wymagania, które musi spełnić potencjalny kandydat:


 

 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • posiadać obywatelstwo polskie,

 • korzystać w pełni z praw publicznych,

 • prawo jazdy co najmniej kategorii B,

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadać warunki zdrowotne i psychofizyczne do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (kategoria zdrowia A)

 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej z wpisem w książeczkę wojskową.

 

Wymagania preferowane stawiane kandydatom (dodatkowo punktowane) to:

miejsce stałego zameldowania w miejscowości, z której czas dojazdu do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,

- środkami komunikacji publicznej nie przekracza jednej godziny (fakt udokumentowany w składanych dokumentach),

wykształcenie wyższe, posiadanie innych uprawnień takich jak: prawo jazdy kategorii C lub CE, -zaświadczenia UDT uprawniające do napełniania zbiorników przenośnych w zakresie: gazy sprężone (powietrze) - butle, ratownika medycznego (dyplom ukończenia szkoły ratownictwa medycznego).

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania powinienes wiedzieć, że dokumenty, które zamierzasz złożyć, powinny zawierać:

 • podanie – według wzoru dostępnego do pobrania w siedzibie Komendy Powiatowej
  PSP w Kutnie lub ze strony internetowej (BIP KP PSP Kutno),

 • kserokopię dowodu osobistego, prawa jazdy, stron książeczki wojskowej: z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata, kategorią zdrowia i uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej,

 • dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia (kursy, szkolenia itp.),

 • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do odbycia testu sprawnościowego z widocznym wpisem „zdolny do ćwiczeń fizycznych”, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzania – przedłożone przez kandydata w dniu przystąpienia do oceny sprawności fizycznej (koszt badań pokrywa zainteresowany).
   

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie kppspkutno.com.pl

 

Zainteresowani mogą składać papiery do 12 sierpnia.

 

(marz)

Dodaj nową odpowiedź

To prevent automated spam submissions leave this field empty.