Konkurs plastyczny "Ptasie powroty"

2014-02-20 10:13

Już po raz V zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym "Ptasie powroty". Prace wykonane w dowolnej technice płaskiej prosimy składać w sekretariacie KDK do 7 marca. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozstrzygnięcia konkursu.

 

Regulamin konkursu poniżej. Dzieciaki do dzieła!

 

Regulamin V edycji konkursu plastycznego „Ptasie powroty”

1. Organizatorem konkursu są Kutnowski Dom Kultury oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Ptaki Polskie.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych miasta Kutna i powiatu kutnowskiego.
3. Tematem konkursu są ptaki wracające do naszego kraju wraz z nadejściem wiosny oraz towarzyszące temu zjawiska.
4. Format pracy - A4.

5. Technika prac - dowolna płaska.
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
7. Organizator nie przyjmuje do konkursu prac wykonanych zbiorowo.
8. Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, klasa telefon kontaktowy.
9. Termin składania prac – 7 marca 2014, miejsce: sekretariat KDK przy ul. Żółkiewskiego 4.

10. Powołane przez organizatora jury oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych:
Klasy I – III , Klasy IV – VI i przyzna nagrody rzeczowe.
11. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozstrzygnięcia konkursu.
12. Konkurs zakończy wystawa pokonkursowa nagrodzonych i wyróżnionych prac.

 

info: KDK

Dodaj nową odpowiedź

To prevent automated spam submissions leave this field empty.