Dzieciaki Legomaniaki w SP nr 1 w Kutnie

2013-01-26 16:13

W styczniu uczniowie oddziału przedszkolnego grupy Oe - przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie przystąpili do realizacji projektu „Dzieciaki Legomaniaki” – Wszystkie dzieci takie same, wszystkie dzieci sobie równe. Celem projektu edukacyjnego jest kształtowanie świadomości europejskiej wśród najmłodszych, a także przygotowanie ich do życia w nowej, zintegrowanej Europie.


 Podczas realizacji projektu stosowane są twórcze metody i techniki nauczania, atrakcyjne, różnorodne i dostosowane do możliwości rozwojowych małych dzieci.
 
W czasie zajęć nasi legomaniacy nie tylko rozwijają czynności intelektualne, ale także poprzez zabawy konstrukcyjne wzmacniają wiarę we własne możliwości, współdziałają, przejawiają zainteresowania wybranymi krajami, ich zabytkami i tradycjami. Na koniec każdego spotkania dzieci otrzymują Dyplomy – Znawców Kraju Unii Europejskiej.
 
(mk-b) M. Bajda i N. Ledzion